Officeholder Jonas Rönnberg

Jonas Rönnberg

Organization

Swedish University of Agricultural Sciences
Southern Swedish Forest Research Center

Sveriges Lantbruksuniversitet
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

PO Box 49
230 53 Alnarp
Sweden

Contact

DirectOrganization
Email: jonas.ronnberg(at)slu.se
Phone: +46-40-415179
Fax: +46-40-462325
Phone: +46-40-415000
URL: www.slu.se/sydsvensk-skogsvetenskap

Functions

Coordinator 7.02.01 – Root and stem rot of forest trees


Please send updates to: IUFRO Secretariat