Archive GFIS

Mailinglist Archive

Walmsley, James Daniel j.walmsley at bangor.ac.uk
Thu Mar 17 12:04:21 CET 2011

Dear GFIS list members

If you are able to, I would be most grateful if you could pass on
details of these scholarships to your various contacts, particularly
those in the following developing commonwealth countries:

Bangladesh, Botswana, Cameroon, The Gambia, Ghana, Guyana, India,
Jamaica, Kenya, Lesotho, Malawi, Namibia, Nigeria, Pakistan, Papua New
Guinea, South Africa, Sri Lanka, Swaziland, Tanzania, Uganda and Zambia.

************************************************************************************
Scholarships covering international fees are now available for our MSc
Forestry (by distance learning). The scholarship also includes a
generous travel bursary to enable scholars to attend an international
study tour.

Introduction:
http://www.bangor.ac.uk/senrgy/news/index.php.en#csc

Course details:
http://www.bangor.ac.uk/senrgy/courses/pg/index.php.en?view=course&prospectustype=postgraduate&courseid=501&subjectarea=19

Application process details:
http://www.bangor.ac.uk/senrgy/csc_info.php.en

Deadline for applying to the Commonwealth Scholarship Commission is 31st
May 2011.

The course starts 1st September 2011.

The scholarships are available to applicants from the following
developing commonwealth countries:
Bangladesh, Botswana, Cameroon, The Gambia, Ghana, Guyana, India,
Jamaica, Kenya, Lesotho, Malawi, Namibia, Nigeria, Pakistan, Papua New
Guinea, South Africa, Sri Lanka, Swaziland, Tanzania, Uganda and Zambia.
************************************************************************************


Many thanks in advance for your time,

James

--
Dr James Walmsley AIEMA

School of Environment, Natural Resources and Geography
Bangor University
Deiniol Road
Bangor
Gwynedd
LL57 2UW

Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth
Prifysgol Bangor
Ffordd Deiniol
Bangor
Gwynedd
LL57 2UW

Email / E-bost: j.walmsley at bangor.ac.uk
Tel / Ffon: +44 (0)1248 382448
Fax / Ffacs: +44 (0)1248 354997
www.bangor.ac.uk/senrgy//staff/walmsley.php.en
www.bangor.ac.uk/senrgy//courses/distancelearning/

--
Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi,
gynnwys deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig
gan y sawl y cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y
neges e-bost hon trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar
unwaith a dilëwch y neges. Os na fwriadwyd anfon y neges atoch chi,
rhaid i chi beidio â defnyddio, cadw neu ddatgelu unrhyw wybodaeth a
gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn eiddo i'r sawl a'i
hanfonodd yn unig ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli barn
Prifysgol Bangor. Nid yw Prifysgol Bangor yn gwarantu
bod y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu
100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn
nhestun yr e-bost, nid bwriad y neges e-bost hon yw ffurfio contract
rhwymol - mae rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o Swyddfa
Cyllid Prifysgol Bangor. www.bangor.ac.uk

This email and any attachments may contain confidential material and
is solely for the use of the intended recipient(s). If you have
received this email in error, please notify the sender immediately
and delete this email. If you are not the intended recipient(s), you
must not use, retain or disclose any information contained in this
email. Any views or opinions are solely those of the sender and do
not necessarily represent those of the Bangor University.
Bangor University does not guarantee that this email or
any attachments are free from viruses or 100% secure. Unless
expressly stated in the body of the text of the email, this email is
not intended to form a binding contract - a list of authorised
signatories is available from the Bangor University Finance
Office. www.bangor.ac.uk

Back to archive overview